Mewngofnodi | Login

Os ydych yn mynd mewn i'r portal am y tro cyntaf ac yn aelod o Blaid Cymru yn barod, plis rhowch eich ebost yn yr enw defnyddiwr isod a chliciwch 'wedi anghofio'r cyfrinair' er mwyn derbyn dolen i osod cyfrinair ar gyfer y wefan hon.  Fe fydd hwn yn wahanol i unrhyw fanylion mewngofnodi arall sydd gennych ar gyfer y Blaid eisoes.  Er mwyn mewngofnodi i'r adran hon mae'n rhaid bod yn aelod o'r Blaid felly ymunwch cyn mewngofnodi os gwelwch yn dda.

If you are accessing the portal for the first time and are already a member of Plaid Cymru, please enter your email address in the username field below and click 'forgotten password' to be sent a link to set a password in the site.  This is different to any other login details you may previously have had on the Party's website. To login to this section you must be a member of the party so please join before logging in.